Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromuSubakut sklerozan panensefalit,Joubert sendromuRett sendromuPrader-Willi sendromuWilliams sendromu vb.)