Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden      ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsiosteogenesis imperfekta).