info@suozelegitim.com
(0274) 228 06 06

Otizm

img

Otizm

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Genel Amacı bu program ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin;

  • Algı ve bellek becerilerinin geliştirilmesi
  • Motor planlama becerilerinin geliştirilmesi
  • Dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi
  • Kendini düzenleme stratejilerinin geliştirilmesi
  • Sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi
  • Erken okuryazarlık, erken matematik, matematik, ilk okuma yazma, akıcı ve doğru okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama ve dil bilgisi alanlarında akademik becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir